Kandydaci do Rady Doskonałości Naukowej w dyscyplinie nauk o polityce i administracji - zgłoszenia senatów uczelni


Już niebawem, bo 12 kwietnia, rozpoczną się wybory członków Rady Doskonałości Naukowej (RDN), która docelowo - instytucjonalnie rzecz ujmując - zastąpi Centralną Komisję ds. Stopni i Tytułów. Rada Doskonałości Naukowej będzie miała status centralnego organu administracji rządowej, a do najważniejszych jej zadań będzie należało:

  • podejmowanie czynności w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego;
  • podejmowanie czynności w postępowaniu w sprawie nadania tytułu profesora;
  • rozpatrywanie odwołań od decyzji o odmowie nadania stopnia doktora i doktora habilitowanego.
6 marca Senat Uniwersytetu Wrocławskiego zdecydował o zgłoszeniu mojej kandydatury na członka RDN w dyscyplinie nauk o polityce i administracji. Traktuję tę nominację przede wszystkim jako zaszczyt, ale także jako ogromne wyzwanie.

Swoich reprezentantów do RDN wybierają wszyscy pracownicy jednostek naukowych posiadający stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora. W każdej z dyscyplin wybieranych jest trzech członków RDN. Każdy elektor dysponuje w związku z tym maksymalnie trzema głosami.

Komisja Wyborcza powołana przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego do przeprowadzenia wyborów do RDN oficjalną listę kandydatów ogłosi dopiero 8 kwietnia. Ponieważ jednak poszczególne uczelnie i instytuty badawcze miały czas do 14 marca na zgłoszenia, już dziś można - jak sądzę - podać wstępną listę kandydatów we wszystkich dyscyplinach, w tym szczególnie dla mnie ważnej dyscyplinie nauk o polityce i administracji.

Zgłoszone kandydatury do RDN w dyscyplinie nauk o polityce i administracji:

Błędowski Piotr (link) 
Bujwid-Kurek Ewa (link)
Durasiewicz Arkadiusz
Hausner Jerzy (link) 
Itrich-Drabarek Jolanta (link) 
Janusz Grzegorz (link) 
Kraś Ireneusz (link) 
Matyja Rafał (link) 
Szlachta Bogdan (link)
Turska-Kawa Agnieszka (link) 
Wallas Tadeusz (link)
Zenderowski Radosław (link)
Żukiewicz Przemysław (link) 
Żukowski Arkadiusz (link)

Listę stworzyłem, bazując na uchwałach senatów uczelni, co oznacza, że Komisja Wyborcza jeszcze te kandydatury formalnie weryfikuje i niewykluczone, że ostateczna i oficjalna lista będzie krótsza. Może także okazać się nieco dłuższa, ponieważ nie wszystkie uczelnie oferują bezproblemowy dostęp do uchwał senatów. Gdyby ktokolwiek z Czytelników lub Czytelniczek zauważył braki, wdzięczny będę za przesłanie stosownej uchwały - natychmiast wtedy listę zaktualizuję.

Już teraz dziękuję wszystkim, którzy (znając tylko nieoficjalne wieści) wsparli moją kandydaturę. W wielu rozmowach daliście mi nadzieję, że nie porywam się z motyką na słońce, a zmiany są możliwe i pożądane. Jestem też pewien, że wybory do RDN - niezależnie od ich ostatecznych rezultatów - staną się dobrym pretekstem do rozmów o szansach i wyzwaniach dla naszej dyscypliny w świetle nowych regulacji prawnych.

Trzymajcie kciuki!

Wszelkie aktualności będę zamieszczał na: www.zukiewicz.eu.

Komentarze

Popularne posty