Koalicje w demokracjach westminsterskich: reguły i anomalie - zaproszenie do udziału w panelu


Rada Naukowa IV Ogólnopolskiego Kongresu Politologii zaakceptowała propozycję Zakładu Sytemów Politycznych Uniwersytetu Wrocławskiego i mogę już oficjalnie potwierdzić, że podczas Kongresu w Lublinie (18-20.09.2018) organizujemy otwarty panel pt. "Koalicje w demokracjach westminsterskich: reguły i anomalie". Panel moderowany będzie przez prof. dra hab. Andrzeja Antoszewskiego, mnie przypadła w nim rola dyskutanta. Zachęcam wszystkich zainteresowanych problematyką do zapoznania się z poniższym krótkim opisem i zgłaszania swoich propozycji wystąpień. Rejestracja uczestników na Kongres ruszy lada dzień.

***
IV Ogólnopolski Kongres Politologii
Panel otwarty: Koalicje w demokracjach westminsterskich: reguły i anomalie
Moderator: prof. dr hab. Andrzej Antoszewski
Dyskutant: dr hab. Przemysław Żukiewicz
Patronat: Zakład Systemów Politycznych UWr
Szczegółowe informacje: przemyslaw.zukiewicz@uwr.edu.pl 


Jedną z klasycznych cech modelu westminsterskiego było do niedawna skoncentrowanie władzy wykonawczej w jednopartyjnym większościowym gabinecie. Towarzyszyło temu przeświadczenie o bezalternatywności systemu dwupartyjnego w warunkach większościowych ordynacji wyborczych. W państwach klasyfikowanych jako systemy westminsterskie – takich jak Nowa Zelandia, Wielka Brytania czy Kanada – w ostatnich latach coraz częściej jednak powstają rządy w formach dotychczas tym systemom nieznanych lub występujących incydentalnie: rządy koalicyjne większościowe czy rządy mniejszościowe korzystające z poparcia „cichych” koalicjantów na mocy umów confidence-and-supply agreements.


Podczas obrad panelu chcemy odpowiedzieć na pytanie, czy upowszechnienie nowych formuł koalicyjnych w demokracjach westminsterskich świadczy o wyczerpaniu się tego modelu czy jedynie o jego znaczącej modyfikacji? Chcemy także zwrócić uwagę na możliwe konsekwencje polityczne tej doniosłej zmiany systemowej.


Ponieważ na bazie referatów panelowych planujemy wydanie – w jednym z prestiżowych światowych wydawnictw – anglojęzycznej monografii, przygotowane wystąpienia powinny odznaczać się wysokim poziomem metodologicznym oraz merytorycznym. Preferowane będzie podejście porównawcze, ale nie wykluczamy studiów przypadków, zwłaszcza jeśli autorzy zaproponują oryginalne rozwiązanie konkretnego problemu badawczego lub też nowatorskie podejście metodologiczne.

Komentarze

Popularne posty