Panel środkowo-wschodnioeuropejski w komplecie


W dniach 19–21 września odbędzie się w Poznaniu II Ogólnopolski Kongres Politologii, w którym weźmie udział – według danych organizatorów – prawie tysiąc osób z całego kraju. Szczerze powiedziawszy, nie zazdroszczę komitetowi organizacyjnemu, ale jak się chce dbać o prestiż ośrodka, to trochę trzeba pocierpieć;) Wspieram w każdym razie duchowo kolegów po fachu z UAM (pisanego niekiedy żartobliwie Wham!;).


Ale teraz już poważnie.
Moja propozycja panelowa na Kongres – zatytułowana „Systemy polityczne Europy Środkowej i Wschodniej po 1989 roku – perspektywa porównawcza” – spotkała się z całkiem sporym odzewem, czym (bez cienia kokieterii) byłem zaskoczony, ale co mnie – nie ukrywam – bardzo ucieszyło. Udział zapowiedzieli:

prof. dr hab. Zbigniew Machelski (Uniwersytet Opolski) – referat: System rządów III RP i opozycja;

prof. dr hab. Jacek Wojnicki  (Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku) – referat: Historyczne i wewnątrzpolityczne przesłanki przemian ustrojowych w Europie Środkowej i Wschodniej; 

dr Kazimierz Borkowski (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach) – referat: Miejsce Polski w polityce zagranicznej Ukrainy;

dr Marzena Cichosz (Uniwersytet Wrocławski) – referat: Bariery wejścia i mobilności na rynkach politycznych w wybranych krajach Europy Środkowo-Wschodniej;

dr Rafał Czachor (Dolnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach) – referat: Transformacja systemu politycznego Białorusi w latach 1990-1996;

dr Natasza Lubik-Reczek (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) – referat: Transformacja ustrojowa państw Europy Środkowej i Wschodniej – próba porównania Słowenii i Chorwacji;

dr Beata Pająk-Patkowska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) oraz dr Krzysztof Patkowski (Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu) – referat: Węgierska droga do i od demokracji;

dr Robert Radek (Uniwersytet Śląski) – referat: Gabinety mniejszościowe w Polsce po 1989 roku – analiza politologiczna;

dr Tomasz Słomka (Uniwersytet Warszawski) – referat: Wizje ustroju politycznego państwa czasu przełomu (między socjalistycznym autorytaryzmem a demokracją);

dr Kinga Wojtas – referat: System partyjny Słowacji – dynamika czy stabilizacja?;

mgr Maryana Prokop (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) – referat: Hybrydalność systemu politycznego Ukrainy za prezydentury Wiktora Juszczenki.

Już się cieszę na panelową dyskusję, bo widać po tytułach, że będzie i ciekawie, i (w niektórych przynajmniej miejscach) kontrowersyjnie. Cieszę się też na spotkania: z tymi, których nie znam, bo dobrze się jednak w swojej subdyscyplinie znać, i z tymi, których znam, bo miło Was będzie znowu zobaczyć.

Komentarze

Popularne posty