Czytajcie Brzozowskiego, oglądajcie rewitalizacje

W przyszłą sobotę zachęcam do odwiedzenia bydgoskiej Cafe Pianoli. Pogadamy o Brzozowskim.SPOTKANIE „STANISŁAW BRZOZOWSKI - HISTORIE DLA DOROSŁYCH”


3 grudnia o godz. 19 Krytyka Polityczna i Cafe Pianola zapraszają na spotkanie pt. „Stanisław Brzozowski - historie dla dorosłych”. Postać patrona środowiska Krytyki Politycznej przybliży dr Przemysław Żukiewicz, adiunkt w Katedrze Nauk Społecznych UP w Poznaniu, założyciel Centrum Analiz Systemów Politycznych. Spotkanie poprowadzi Michał Schmidt. Rozmowie towarzyszyć będzie promocja kolekcjonerskiego wydania „Płomieni” Brzozowskiego z ilustracjami Wilhelma Sasnala.Stanisław Brzozowski (1878 – 1911), był polskim filozofem, pisarzem, krytykiem literackim i teatralnym oraz historykiem idei. Głosił konieczność zaangażowania twórcy w kształtowanie życia społecznego. Niestrudzony polemista, uczestnik wszystkich kluczowych debat dla polskiej inteligencji przełomu wieków. Krytyk współczesnej mu polskiej kultury: estetyzmu Miriama i umysłowej ciasnoty świata miłośników Sienkiewicza. Uważny czytelnik myślicieli pochodzących z radykalnie odmiennych tradycji intelektualnych: Sorela, Marksa, kardynała Newmana, Carlyle’a. Zmarginalizowany przez swoich współczesnych, umiera osamotniony, w wieku 33 lat na florenckiej emigracji. Nie przestaje inspirować kolejnych pokoleń polskiej inteligencji zaangażowanej. Problemy stawiane przez jego myśl, jego diagnozy dotyczące polskiej rzeczywistości ciągle pozostają aktualne, nie tylko jako intelektualne, ale i praktyczne, polityczne wyzwanie.„W literaturze polskiej XX wieku - jak pisał Czesław Miłosz - nie znajdzie się pisarza o takiej skali i powadze zainteresowań. Górował on umysłowo nad wszystkimi sławami swego czasu i to przesądza o jego wyjątkowej pozycji dzisiaj”.POKAZ SPECJALNY FILMU „MIEJSCA TRANSFORMACJI”, GODZ. 19.40Po spotkaniu (ok. 19.40) będzie miał miejsce pokaz specjalny filmu „Miejsca transformacji” - ilustrującego procesy rewitalizacyjne postindustrialnych dzielnic Berlina, Gdańska i Kijowa - oraz promocja najnowszego numeru „Krytyki Politycznej”To, co rozpoczęło się od zburzenia muru berlińskiego, strajku w Stoczni Gdańskiej i wieców na Majdanie w Kijowie, wywarło wpływ na całe kraje i społeczeństwa. Od ponad 20 lat miejsca te podlegają transformacji, która ma wymiar nie tylko ogólnokrajowy, ale jak się okazuje również ponadnarodowy.Transformacja zmieniła życie społeczne, zmieniła też miasta. W centrach stanęły biurowce, na obrzeżach supermarkety.
A co stało stało się z innymi miejscami? Zmiany spowodowały stopniowe wykluczanie i zaniedbywanie niektórych dzielnic.Dziś zaprasza się do nich artystów. Sztuka ma być narzędziem zmiany sposobu postrzegania przestrzeni publicznej, ma wzmacniać ruchy społeczne. Czy rewitalizacja poprzez sztukę zmieni miejscatransformacji? Czy doprowadzi do gentryfikacji? Szczególną uwagę zwrócono na dzielnice tych postindustrialnych miast, wymagających zmiany recepcji społecznej, a posiadających ważne konotacje historyczne na drodze ku zmianie systemu i wprowadzaniu standardów demokratycznych, ponieważ od ponad 20 lat podlegają one transformacji, która powoduje stopniowe wykluczanie.LATAJĄCY STRAGAN KRYTYKI POLITYCZNEJ - 3-4 GRUDNIA, GODZ. 15-20Przez dwa dni, w sobotę i niedzielę, w Cafe Pianola, będzie można nabyć po promocyjnych cenach książki Krytyki Politycznej, w tym wszystkie nowości. Serdecznie zapraszamy. 

Komentarze

Popularne posty